De effectieve werkwijze van digitale werving in combinatie met een netwerk

31 jan. 2019

digitaal.2

De effectieve werkwijze van digitale werving in combinatie met een netwerk
Het recruitmentlandschap is de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. De opkomst van digitale platformen (jobboards, Facebook, Instagram en Linkedin) heeft onze selectieprocedures aanzienlijk versneld. Daarnaast heeft digitale werving geleid tot meer respons en zichtbaarheid van kandidaten. Deze technologische verandering heeft ons werk dynamischer, sneller en wendbaarder gemaakt. Sterker nog het heeft geleid tot andere manieren van werven. Naast de reeks bestaande instrumenten van file search en media search zijn hier de afgelopen jaren internet search en hunting aan toegevoegd.

Online werven
Uit onderzoek blijkt dat vorig jaar 89% van de beroepsbevolking zich oriënteert op een nieuwe uitdaging. De oriëntatie bronnen die hiervoor worden gebruikt zijn aanmelding van vacature alerts (54%), jobboards (54%), carrière sites van bedrijven (42%) en de mobiele vacature-app (26%)*. In algemene zin maakt circa 90% tegenwoordig gebruik van online kanalen bij het vinden van een passende uitdaging. Hieruit kan geconcludeerd worden dat digitale platformen onmisbaar zijn geworden in het recruitment traject.

Headhuntersteam maakt veelvuldig gebruik van digitale tools. Online werving zien wij als onontbeerlijke schakel. Online search is niet meer weg te denken in onze dagelijkse activiteiten. Echter bewijst digitale werving zich met name als er goed is nagedacht over: je doelgroep, manier van communicatie en welke platformen je hiervoor wilt inzetten. Linkedin is geen Facebook en kent daarnaast andere doelgroepen met andere wijzen van communicatie. Daarnaast zijn er essentiële  verschillen aan te brengen in kandidaten die zich oriënteren via jobboards en daarnaast welke jobboards men hiervoor kiest versus de bezoekers op Linkedin en Facebook.

Door het toevoegen van nieuwe diensten zoals internetsearch en hunting zijn wij zichtbaar en actief op de digitale platformen (jobboards en Linkedin). De  zoektocht naar een passende baan of kandidaat is sterk afhankelijk hoe je acteert op de digitale platformen. Dit verreist kennis en kunde. Welke doelgroepen kies je, wat communiceer je, wat is het vervolg op een connectie. Zonder plan geen resultaat. Headhuntersteam heeft een bewezen track record in het traceren van talent en het op de juiste wijze publiceren van de vacature. Vanzelfsprekend is de follow up een kennismaking op kantoor. Wij geloven dat een juiste baan of passende kandidaat alleen kan plaatsvinden door een persoonlijk gesprek. Dit gesprek geeft inzage in ambities, persoonlijkheid, vaardigheden en uiteindelijk een geslaagde match.

Toch zeggen deze “harde cijfers” nog niks over de kwaliteit en het verbinden van het juiste talent..

Netwerk onontbeerlijk
Onderzoek wijst uit dat circa driekwart van de beroepsbevolking die wisselt van baan, deze baan heeft verworven via een netwerk. Stof tot nadenken. Het hebben van een netwerk blijkt uiteindelijk de meest effectieve manier bij het vinden van een nieuwe uitdaging. Het persoonlijk kennen van kandidaten is naar onze mening van doorslaggevend belang om de geschikte kandidaat te verbinden met de juiste opdrachtgever. Daarnaast is het onderhouden en uitbouwen van ons netwerk cruciaal om de wensen van kandidaten te kennen.

Wensen en verwachtingen afstemmen
Onze ervaring in effectief en zorgvuldig acteren op online platformen gaat verder dan louter het tot stand brengen van een netwerkconnectie. Een netwerkconnectie kent een achterliggend doel om offline met elkaar in contact te komen. Wensen en verwachtingen bij elkaar te brengen. Om daadwerkelijk succesvol te kunnen zijn voor de kandidaat en opdrachtgever kent het bureau de wensen, ambities van kandidaat en opdrachtgever. Tijd dus om elkaar in de ogen te kijken!

Komt u ook graag in contact met ons netwerk? Wenst u graag aanvullende informatie over onze online en offline activiteiten? De koffie staat altijd voor u klaar!

* bron AGO (arbeidsmarktgedragsonderzoek), Flexmarkt.

foto

Dankzij Simon heb ik de overstap kunnen doen naar een andere baan in een ander vakgebied. Hij heeft goed naar mijn kwaliteiten gekeken en daadwerkelijk geluisterd wat mijn wensen waren. Vervolgens heeft hij deze met succes bij zijn klanten voorgelegd. Simon bedankt. Topwerk!

Marco Otter