De grootste (voor)oordelen van ons vak

2 aug. 2019

De grootste (voor)oordelen van ons vak

Regelmatig lezen wij op de digitale platformen positieve en negatieve berichten over de ervaringen met werving & selectie-, en detacheringsbureaus. Zowel bedrijven als sollicitanten hebben een erg wisselend beeld van de dienstverlening. Hoewel de kritiek mij raakt, reageer ik nooit in deze groepsdiscussies. Bij voorkeur licht ik mijn standpunten toe in een persoonlijk gesprek waarbij je elkaar in de ogen kan kijken. Wel jeuken mijn handen om te reageren. Immers het gaat om mijn vak. Een vak waar ik van houd en dagelijks met enorm veel plezier uitoefen. In deze blog nemen wij je mee in de (voor)oordelen die er leven en waar wij als bureau lering uit moeten trekken. Anderzijds geven wij inzage in de (irreële) verwachtingen die er soms leven. Net als elke organisatie leren wij van onze ervaringen, dat geldt eveneens voor de opdrachtgevers en de sollicitanten.

Afgelopen maand hebben wij ons verdiept in de kritiekpunten die geuit worden door de sollicitanten op de digitale platformen. Onderstaand hebben wij een top 3 gemaakt, waarin je je vast een (paar) punt(en) kunt herkennen:

1.- Ik ontvang geen terugkoppeling op mijn sollicitatie
2.- Na een gesprek heb ik nooit meer iets van het bureau vernomen
3.- De vacature waarop ik reageer was reeds ingevuld

Onze mening:

1.-“Ik ontvang geen terugkoppeling op mijn sollicitatie”. Iedere kandidaat die tijd en energie steekt in een sollicitatie dient een reactie te ontvangen. Elk bureau zal hier ongetwijfeld wel eens een fout in maken echter er moet bij ieder bureau het besef aanwezig zijn dat de sollicitanten (veel) werk steken in een sollicitatie. Hoe pijnlijk kan het zijn als hier niet adequaat op wordt gereageerd.. Een bureau hoort dit goed op te pakken. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met het desbetreffende bureau, want dat contact kan verhelderend en waardevol zijn.

2.- “Na een gesprek heb ik nooit meer iets van het bureau vernomen”. Sollicitanten hebben vaak verwachtingen na een gesprek met een bureau. Of dit nu gaat om een expliciet selectiegesprek voor een vacature of dan wel een kennismaking voor posities die op termijn gaan ontstaan. In beide gevallen ontstaan er verwachtingen waar een bureau een belangrijke rol in speelt. Een kandidaat die solliciteert op een vacature dient op korte termijn een uitnodiging of een afwijzing  te krijgen.

Bij een algemene oriëntatie hebben de sollicitant en het bureau gezamenlijk de verplichting om open en eerlijk de afspraken en verwachtingen af te stemmen. Om op het netvlies van een bureau te blijven is regelmatig  contact verstandig. Het bureau heeft de verplichting helder en eerlijk te communiceren over de verwachtingen en kansen die zich voordoen. Een reële terugkoppeling is hierin onontbeerlijk. Veelal ontstaat het onbegrip bij verkeerde verwachtingen.

3.- “De vacature waarop ik reageer was reeds ingevuld”. Hierover kunnen wij kort en krachtig zijn. Dit kan en mag niet voorkomen! Vacatures die online of offline gepubliceerd worden, moeten actueel zijn.

                                                                       job-interview-3410427_1920

De kritiekpunten die bedrijven uiten over de recruitmentbureaus zijn voornamelijk:
1.- Bureaus sturen maar wat cv’s door naar opdrachtgevers
2.- Hoge facturen voor weinig werk
3.- Bureaus begrijpen de opdracht niet altijd

Onze mening:
1.– “Bureaus sturen maar wat cv’s door naar opdrachtgevers”.  Ik kan mij iets voorstellen bij de beeldvorming die ontstaat bij bedrijven. Immers gevraagd en ongevraagd ontvangen van cv’s neigt naar “hagel schieten” in de hoop dat er iets geraakt wordt. Om deze beeldvorming te ontkrachten is het van belang goede afspraken te maken met de opdrachtgever. Invulling van een vacature vraagt om een persoonlijke afstemming m.b.t. het functieprofiel en competenties om tot succes te komen. Eerst elkaar leren kennen is altijd beter dan snelheid en prijs maatgevend te laten zijn. Feitelijk moet je elkaar opvoeden om succesvol samen te werken.

2.- “Hoge facturen voor weinig werk”. Hoge facturen voor weinig werk is wel erg “kort door de bocht”. Wie dat roept heeft vaak geen idee wat de inspanningen zijn om de juiste kandidaten op je pad te krijgen. Het traceren van talent kost veel inspanning; netwerkgesprekken, benaderen en de selectie van kandidaten. Daarnaast maken wij jaarlijks kosten om gebruik te kunnen maken van de recruitmenttools. De ene procedure kent meer inspanning dan de andere, dat is sterk afhankelijk van het functieprofiel en de omstandigheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast lopen wij het risico dat bij niet invullen van een vraagstuk er eveneens geen opbrengsten zijn. No cure, no pay.

3.- “Bureaus begrijpen de opdracht niet altijd”. Een opdracht begrijpen vergt afstemming. Geen telefonische afstemming, maar een persoonlijke afstemming! Als bureau stellen wij als prioriteit om de sollicitant gesproken te hebben voordat wij hem of haar gaan plaatsen. Immers is het bestaansrecht van ons bureau om de juiste kandidaat te matchen aan de opdrachtgever en te weten wie je voorstelt. Voor een nauwkeurige screening van sollicitanten is voldoende informatie van de opdrachtgever, wensen m.b.t. competenties en een toelichting van de cultuur van de organisatie een must. De sollicitant vertegenwoordig eveneens Headhuntersteam. Neem tijd voor elkaar om teleurstellingen en hoge verwachtingen te voorkomen.

Kortom er valt nog genoeg te winnen in ons vak! Een serieus vak aangezien het gaat om persoonlijke carrières en de invulling van kritische posities. Headhuntersteam gaat hier nauwkeurig mee om. Ben jij je momenteel aan het oriënteren op de arbeidsmarkt? Onze consultants geven jou graag persoonlijk advies door te kijken naar jouw ambities & wensen en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Geïnteresseerd geraakt? Neem gerust contact op met het kantoor bij jou in de buurt. Onze consultants vertellen jou graag meer.

foto

Dankzij Simon heb ik de overstap kunnen doen naar een andere baan in een ander vakgebied. Hij heeft goed naar mijn kwaliteiten gekeken en daadwerkelijk geluisterd wat mijn wensen waren. Vervolgens heeft hij deze met succes bij zijn klanten voorgelegd. Simon bedankt. Topwerk!

Marco Otter