Het managen van verwachtingen

27 jun. 2019

Het managen van verwachtingen

In de dynamische arbeidsmarkt waarin wij acteren, worden we regelmatig op de proef gesteld door onze opdrachtgevers en kandidaten. Voor positieverbeteraars zijn dit de tijden om je talenten te verzilveren. Voor werkgevers nog meer het besef stil te staan bij goed werkgeverschap. In deze dynamiek proberen wij als consultants onze bijdrage te leveren en het hoofd koel te houden. Immers wat zijn de verwachtingen van onze kandidaten en opdrachtgevers? Laten we eens inzoomen op de kandidatenmarkt om vervolgens het uitstapje te maken naar onze opdrachtgevers.

De kandidatenmarkt

Is de schaarste van hoger opgeleid personeel in de huidige markt een ideale mogelijkheid om je talenten te verzilveren? Het antwoord op deze vraag dient enige nuance. Vanzelfsprekend is een overstap naar een nieuwe werkgever in de huidige markt relatief eenvoudig echter wordt er naar onze mening te beperkt stil gestaan wat de daadwerkelijke drijfveren zijn om deze overstap te overwegen. Veelal stellen te weinig kandidaten zichzelf de vraag of men invloed kan uitoefenen op de huidige situatie. Dit om het plezier in de bestaande baan terug te vinden. Een overstap om financieel gewin kan hierin nooit een bepalende factor zijn. Vanuit onze ervaringen en tevens studies (Herzberg) weten we dat geld (salarisverhoging) een tijdelijke “satisfier” is. Na enkele maanden zijn we gewend aan ons hogere salaris en moeten we erkennen dat er meer is dan dit.

De diepere drijfveren hebben veelal te maken met ontwikkeling/ontplooiing, erkenning en waardering, leveren van prestaties en realisatie van doelen. Vage begrippen wellicht waar wij dagelijks een vinger achter proberen te krijgen. Een overstap naar een nieuwe werkgever vraagt om zorgvuldig huiswerk van de kandidaat en intermediair. Als intermediair hebben wij hierin de verplichting kritisch te zijn, advocaat van de duivel te spelen om verwachtingen te managen. Openheid, realiteitszin en een kritische grondhouding zijn hierin basisvoorwaarden om een “transfer” naar een andere club te bewerkstelligen. Wellicht een “open deur” echter onze ervaringen blijken hierin wel degelijk zinvol te zijn. Helemaal als kandidaten kunnen kiezen uit meerdere aanbiedingen. Een onafhankelijk advies van onze consultants kan hierin helpen. Het verzilveren van talent staat in een breder perspectief los van een krappe arbeidsmarkt. Een eventuele stap naar een nieuwe uitdaging heeft dus veel meer te maken met bovengenoemde factoren als ontwikkeling/ontplooiing, erkenning waardering en realisatie van doelen waar naar kan worden gestreefd.

De werkgeversmarkt

Hoewel veel van onze opdrachtgevers inmiddels weten dat de huidige markt erg dynamisch en krap is, voorzien wij ze nog veelvuldig van adviezen. Trage besluitvorming, onrealistische verwachtingen m.b.t. kandidaten, shortlists van minimaal 6 geschikte kandidaten, salarisvoorstellen die niet meer aansluiten in de huidige markt, etc. Vanzelfsprekend dienen kandidaten te passen in een salarisgebouw, kost een weloverwogen keuze van een kandidaat enige tijd en is een shortlist van 6 kandidaten ook onze wens. Echter beseft men dat deze kandidaten veelal kunnen kiezen uit meerdere aanbiedingen? Daarnaast verwachtingen hebben in een werk/privé verhouding en een doorgroei perspectief voor ogen hebben? De huidige markt vraagt om andere inzichten. Kandidaten die nog niet één-op-één matchen dienen een serieuze overweging te zijn. Ik hoor de lezer denken: “Van een headhunter mag je toch een één-op-één match verwachten”. Jazeker, maar een shortlist met 6 geschikte kandidaten is in de huidige markt geen reële verwachting. De gewenste Messi of Ronaldo kennen geen kopieën. Ze zijn uniek in zijn soort. Een shortlist van 2 geschikte kandidaten is een reëel scenario in de huidige tijd. Daarnaast zijn er aankomende “talenten” die met gerichte coaching en zelfontwikkeling in een groei traject ook dit niveau kunnen behalen. Ons advies aan werkgevers: “laat los die hoge verwachtingen” en kijk naar wat coach baar kan zijn. Wij als intermediair bewegen ons dagelijks op de arbeidsmarkt en maken de werkgever door onze analyse snel inzichtelijk wat er in de toekomst verwacht mag worden van deze “talenten”. Krapte op de arbeidsmarkt vraagt om realiteitszin, creativiteit en goed werkgeverschap. Welke vaardigheden van kandidaten zijn ontwikkelbaar en waar zitten de valkuilen? Vanzelfsprekend zetten wij graag hoog in, hebben wij een hoog ambitieniveau en verrassen wij onze opdrachtgevers incidenteel met een Messi of Ronaldo ;-).

Hoe acteren wij op deze verwachtingen?

business-people-calendar-cellphone-1187439Als nuchter bureau pretenderen wij geenszins de wijsheid in pacht te hebben. Maar wel kunnen we bogen over meer dan 20 jaar bestaansrecht. Ons netwerk, onze files, onze digitale platformen, de ervaring in het handelen in crisistijd en hoogconjunctuur maar bovenal de inzichten in drijfveren van kandidaten en organisaties geven ons bestaansrecht. Wat betekent dit voor kandidaten? Heldere inzichten in talenten en valkuilen en advies welke keuzes in een nieuwe uitdaging het verschil maken. Voor onze opdrachtgevers een scherpe analyse van de arbeidsmarkt, reële adviezen over haalbaarheid van vacatures en op maat gesneden arbeidsmarktcommunicatie. Incidenteel een Messi of Ronaldo maar bovenal kandidaten die aansluiten op het profiel dan wel het talent in zich hebben om zich verder te ontwikkelen. Mits….ook onze opdrachtgevers beseffen dat talent gekoesterd moet worden en aandacht nodig heeft om te kunnen schitteren. Het managen van verwachtingen is waar kandidaten en opdrachtgevers behoefte aan hebben. Heldere en transparante feedback waar men mee verder kan. Wel zo duidelijk! Invullingsgraad van vacatures zegt daarnaast slechts ten dele de mate van succes. Als je daadwerkelijk een meetlat op je dienstverlening wilt leggen, dan graag op de geplaatste kandidaat die na 12 maanden nog succesvol werkzaam is binnen de organisatie. Hoe scoren wij hierin? 96% van de geplaatste professionals is na 12 maanden nog tot volle tevredenheid werkzaam bij onze opdrachtgevers. Nieuwsgierig? Schuif aan voor een bak koffie.

foto

Mijn ervaring met Headhuntersteam is dat je als werkzoekende verzekerd bent van een proactieve, professionele medewerker die zo goed mogelijk luistert naar je wensen en daaraan probeert te voldoen.
En aan iemand die op die manier met je meedenkt heb je iets! Dan mag je erop vertrouwen dat er ook een klik ontstaat tussen jou als werknemer en je toekomstige werkgever.

Roel Fleurke