Ondernemersraad Kampen

12 sep. 2018

Gaby.1

Op maandag 10 september heeft onze collega Gaby Bres deelgenomen aan de Ondernemersraad in Kampen. Gaby Bres is geboren en getogen Kampenaar waardoor deze bijeenkomst een thuiswedstrijd was. Tijdens dit evenement kwam ondernemend Kampen (en omstreken) bijeen om te discussiëren over verschillende thema’s op gebied van de arbeidsmarkt.

Uitspringende onderwerpen waren voorzieningen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, de praktisch opgeleide werknemers en het tekort aan jongeren. Voornamelijk het tekort aan afgestudeerde jongeren en het gebrek aan plaatsen voor de oudere en meer ervaren doelgroep zijn voor Headhuntersteam belangrijke vraagstukken. Onze organisatie is dagelijks bezig met het vinden van de juiste match tussen het bedrijf en de kandidaat. De schaarste van goed personeel is merkbaar in onze sector en dan met name in de branche Techniek, Bouwkunde en Civiel.  

Daarnaast werd er gevraagd welke thema’s men zelf belangrijk vindt in de eigen werkomgeving. De beschikbaarheid van voldoende personeel was hierin een belangrijk item. Tevens werden snelle handelingssnelheid, beschikbaarheid van vaktechnisch personeel en een integrale aanpak hierin als belangrijke factoren benoemd. Vanzelfsprekend was er veel aandacht voor de nieuwe generaties X, Y en Z die de arbeidsmarkt, op korte termijn, gaan betreden en de invloed die scholen daarbij spelen.

 “Naar mijn mening is een zeer urgent thema; de arbeidsmarkt in de nabije toekomst. Hiervoor dienen organisaties nog beter te anticiperen op de toenemende tekorten aan arbeidspotentieel. Ook had er naar mijn mening iets meer aandacht uit kunnen gaan naar de oudere generaties op de arbeidsmarkt. De oudere generatie is een steeds groter wordende groep, die regelmatig te maken krijgt met leeftijdsdiscriminatie en daar voornamelijk hinder van ondervindt op de arbeidsmarkt. Dit thema is belangrijk voor in de toekomst. Het besef dat de oudere generatie daadwerkelijk veel te bieden heeft, op gebied van werkervaring overdracht van kennis, staat haaks op het stigma wat veelal heerst.” 

Gaby.2

Ter afsluiting van de Ondernemersraad werd het Ondernemersplan 2018 overhandigd aan de wethouders van de gemeente Kampen. In dit plan staat onder andere de zeven belangrijkste punten, waaraan ondernemend Kampen wenst te werken, ten behoeve van een sterk ondernemersklimaat in de regio. Deze punten bestonden onder andere uit het verbeteren van de infrastructuur, het investeren in menselijk kapitaal en (duurzame)energie, innovaties, de rol van de lokale overheid, bovenregionale samenwerking en promotie.

Gaby heeft de aanwezigheid als uitermate waardevol ervaren. Als consultant bij Headhuntersteam staat hij midden in de arbeidsmarkt en zijn bovengenoemde thema’s naar zijn mening waardevol voor zijn dagelijkse activiteiten bij Headhuntersteam. De huidige dynamiek in de arbeidsmarkt vraagt om visie, alertheid, creativiteit en overtuigingskracht om de hedendaagse uitdagingen voor de komende jaren verder gestalte te geven.

Bron: Brug Media

 

foto

De afgelopen periode hebben wij regelmatig een beroep gedaan op Headhuntersteam. Haar ondersteuning bij het zoeken naar de juiste mensen voor ons, Boon Accountants Belastingadviseurs, ervaren wij als zeer prettig. Korte lijnen, goede terugkoppeling en uiteraard het feit dat Headhuntersteam ook in staat is om geschikte mensen voor te dragen die passen bij een kantoor als Boon. Bedankt voor de prettige samenwerking!

Marith Schaven-HR Manager