Netontwerper Werkvoorbereider Elektra

  • ReferentieBW/46-19/NWE
  • SalarisN.o.t.k.
  • StandplaatsMeppel

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een Nederlandse netbeheerder van energienetten gevestigd in Noordoost-Nederland. Het is een betrekkelijk klein energiebedrijf met ongeveer 125 werknemers in dienst. Als netwerkbedrijf wil de organisatie onderscheidend zijn in het faciliteren van lokale en regionale initiatieven in haar werkgebied. Op deze terreinen is de organisatie partner van haar negen aandeelhoudende gemeenten. Belangrijke speerpunten voor de komende jaren zijn de toename van groen gas in het netwerk, onderzoeken van mogelijkheden naar toepassing van waterstof in het distributienetwerk, het elektrische-net gereed maken voor de toekomst en tot slot het aanleggen van glasvezel netwerken in Drenthe en Overijssel.

Bedrijfscultuur

Een organisatie die volop in beweging is. Een informele en collegiale omgeving. 

Over de functie

De afdeling Aanleg en Investeringen is onder andere verantwoordelijk voor de engineering en realisatie van uitbreiding en vervanging hoofdnetten en maatwerkaansluitingen. Naast het ontwerp wordt er binnen de afdeling ook de uitvoeringsplannen gemaakt.

In de functie van Werkvoorbereider/Netontwerper Elektra ga je elektriciteitsnetten (midden- en laagspanning)en OV-netten ontwerpen, voorbereiden, berekenen, tracé verkennen en begroten. 

Bij reconstructies muteer jij netdelen (traceren en schouwen van leidingtracé’s ,het maken van kostenramingen, begrotingen en het offreren voor de uit te voeren werkzaamheden). Jij bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en/of ontwerpen van grotere aansluitingen op de betreffende netten en het opstellen van offertes voor de aanvrager van deze aansluitingen. Ook signaleer je tekortkomingen in de netconfiguraties waardoor o.a. capaciteitsproblemen kunnen ontstaan en doet voorstellen ter verbetering.

Daarnaast behoren de volgende werkzaamheden tot jouw takenpakket:
•    Opstellen van delen van de jaarlijkse investeringsplannen ten behoeve van de netten en installaties en het onderbouwen van investeringsvoorstellen.
•    Voeren van overleg aangaande de werkzaamheden met diverse afdelingen binnen de organisatie en extern met Gemeenten, Rijks- en overheidsinstanties, evenals met overige Netwerkbedrijven en belanghebbenden.
 

Functie eisen

•    Technisch opgeleide professional 
•    HBO-opleiding, bij voorkeur elektro- en/of energietechniek. 
•    Aanvullende scholing in een of meerdere vakgebieden bijv. MGT.
•    Je bent kostenbewust, resultaatgericht en besluitvaardig
•    Ervaring binnen het vakgebied en kennis van de energiesector
•    Kennis van ontwerpen, calculatiemethoden, ontwerprichtlijnen, tarieven en regelgeving

Competenties
•    Gemotiveerd om in jezelf te investeren c.q. opleidingen te volgen. 
•    Je staat stevig in jouw schoenen en neemt initiatief
•    Goede communicatieve vaardigheden
•    Goed in samenwerken, plannen en organiseren
 

Drenthe | Vast | N.o.t.k.
foto
  • ReferentieBW/46-19/NWE
  • SalarisN.o.t.k.
  • StandplaatsMeppel

Solliciteren

Interesse in deze vacature? Stuur ons dan uw sollicitatie met een korte motivatie en actueel CV.
foto
foto

Na 11 jaar vond ik mijn intrinsieke motivatie niet meer bij mijn werkgever. Hoe nu verder?

Na enige tijd vacatures in de gaten te houden, ben ik bij Headhuntersteam uitgekomen voor een vacature waarvoor zij de werving en selectie verzorgden. Hier dacht ik mijn passie weer in terug te kunnen vinden. Na een goed gesprek waarin we in zijn gegaan op de functie maar zeer zeker ook verdieping is gezocht in de persoon, zijn we tot de conclusie gekomen voor de functie te gaan. Door deze aanpak en goede begeleiding zijn de gespreken succesvol verlopen en heb ik de baan gekregen.

Ik wil Headhuntersteam bedanken. Vooral de aanpak op relatie is zeer te prijzen en schept een band.

Robert Rus