Voorzitter Raad van Commissarissen

  • ReferentiePR.20.03.08
  • SalarisN.o.t.k.
  • StandplaatsSneek

Bedrijfsprofiel

Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (OVEF) is een privaatrechtelijk rechtsorgaan, statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden en kantoorhoudend te Sneek. OVEF is een slagvaardige organisatie met zeer specifieke kennis en specialisme, die kwaliteit van
dienstverlening en communicatie hoog in het vaandel heeft staan. De uitvoering van het beleid is verdeeld over de diensten Openbare Verlichting (OVL) en Energie. OVEF  verzorgt de inkoop van energie en de verduurzaming daarvan voor de aangesloten leden en afnemers. De leden zijn 17 Friese gemeenten en de provincie Fryslân. De afnemers zijn een aantal Friese non-profit organisaties. Naast de inkoop van energie beheert OVEF de data die uit de energiemeters komt en adviseert men de aangesloten leden en afnemers hierover. Op het gebied van openbare verlichting koopt men het beheer en  onderhoud in  van een kleine 100.000 lichtmasten in Friesland. Het bedrijfsbureau wordt gevormd door vier medewerkers; de dagelijkse leiding is in handen van de directeur.

De Raad van Commissarissen (RvC) van OVEF  bestaat uit 5 leden waaronder de voorzitter. Hiervan hebben 4 leden op voordracht van de algemene ledenvergadering zitting in de Raad. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvC zich naar het belang van de Coöperatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken leden. De algemene taak van de RvC bestaat uit een zorgvuldige invulling van drie onderstaande rollen:
- werkgever van het bestuur
- toezichthouder op het bestuur
- adviseur en klankbord van het bestuur

Het uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat zij gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Het team werkt onafhankelijk en integer, het team is divers samengesteld en onderschrijft de Governance Code. Vanwege de aanstaande terugtreding van de voorzitter is de RvC van de Coöperatie op zoek naar een Voorzitter Raad van Commissarissen.

 

Over de functie

De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit  5 personen (4 leden en de voorzitter).

De voorzitter Raad van Commissarissen geeft vanuit zijn onafhankelijke rol sturing  aan de RvC. Vanuit zijn/haar rol als voorzitter is een onafhankelijke en objectieve rol vanzelfsprekend. Bij voorkeur is de voorzitter goed ingevoerd in de bestuurlijke wereld en neemt kennis en ervaring mee m.b.t. gemeenteraden en colleges. Naast affiniteit met de doelstellingen van de Coöperatie heeft de voorzitter aansluiting met de leden. Bij voorkeur heeft de voorzitter affiniteit met de Friese politieke bestuurderswereld maar eveneens met de bedrijfsmatige kant (ondernemerschap). Binnen het politieke krachtenveld en de doelstellingen van de Coöperatie kenmerkt de voorzitter zich als rolvast, integer en discreet en bovenal als verbindend en politiek sensitief. Daarnaast is de voorzitter naast toezichthouder tevens klankbord voor de bestuurder en beschikt hij/zij over visie  m.b.t. de energievoorziening waarin synergie tussen de RvC en bestuurder en het belang van de leden centraal staat.

Functie eisen

Als voorzitter herkent u zich in onderstaand profiel:
- U bent onafhankelijk en objectief
- U bent goed ingevoerd in de bestuurlijke wereld en heeft kennis en ervaring met de werkwijze van gemeenteraden en colleges
- U heeft affiniteit met (de doelstelling van) de Coöperatie, Openbare Verlichting en Energie en met haar leden
- U heeft affiniteit met de regio, de Friese politieke bestuurderswereld, maar ook met de bedrijfsmatige kant (ondernemerschap)
- U hebt een heldere visie op energievoorziening
- U heeft bestuurlijke ervaring en brede maatschappelijke belangstelling en ervaring
- U heeft kijk op de doelstelling van de Coöperatie en kent de actoren op de onderwerpen  energievoorziening en de bijbehorende collectieve doelen met een zakelijke basis.

Competenties
- analytisch
- politiek-bestuurlijk inlevingsvermogen
- visionair
- ervaring als toezichthouder
- verbindend
- omgevingsbewust
- overtuigingskracht
- politiek sensitief

Honorering
De honorering van de voorzitter is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met de maatschappelijke waarden en normen. De voorzitter van de Raad wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. De RvC komt circa 6 maal per jaar bijeen.

De RvC laat zich in deze procedure ondersteunen door Headhuntersteam. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Peter Roorda via telefoonnummer 050-5268884.

Bij de beoordeling van de aanbevolen kandidaat voor benoeming wordt door de RvC in ieder geval betrokken:
- de voorgedragen persoon geschikt zal zijn voor de vervulling van de functie (kwaliteit)
- de kwaliteit “beste kandidaat”, ongeacht het geslacht van de persoon.

Reageren?

Heeft u  interesse of aanvullende vragen? Stuur uw CV met motivatie naar p.roorda@headhuntersteam.nl. Voor vragen kunt u Peter Roorda van Headhuntersteam bereiken op 050-5268884.

 

Friesland | Vast | N.o.t.k.
foto
  • ReferentiePR.20.03.08
  • SalarisN.o.t.k.
  • StandplaatsSneek

Solliciteren

Interesse in deze vacature? Stuur ons dan uw sollicitatie met een korte motivatie en actueel CV.
foto
foto

Je verandert niet zo maar van baan als je 28 jaar bij een werkgever hebt gewerkt.
Ik zat een beetje vast in mijn oude functie en was op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Maar wat en waar vind je de juiste uitdaging?
Het Headhuntersteam heeft daar uitstekend bij geholpen, doordat zij de juiste contacten hebben en weten wat hun kandidaten willen, kunnen ze een goede match maken. Groot voordeel voor zowel werkgever als werknemer is dat er een assessment gemaakt wordt, dit om te kijken of het voor beide partijen een goede keus is om met elkaar te gaan samenwerken

Wim Vosdingh